Trainingen & Trajecten

Trainingen:

Trajecten:Intervisie

Een groep mensen met hetzelfde beroep bespreekt werkproblemen en helpt elkaars functioneren te verbeteren. De bijeenkomsten zijn volgens een vaste structuur. Je geeft en ontvangt feedback,  je steunt en helpt elkaar. Zo kom je tot gezamenlijke oplossingen in een autonoom leerproces. De inbreng van je eigen ervaring is het leermateriaal. Intervisie verhoogt je analytisch en probleemoplossend vermogen.

Deze dienst wordt Face to Face aangeboden.Coaching

Dit is het resultaatgericht begeleiden van professionals, zodat zij hun werk beter kunnen uitvoeren. De doelen van de organisatie staan hierbij centraal. Coaching werkt met van tevoren vastgestelde doelen en is deels op reflectie gericht. Coaching leert je anders te kijken, je bewust te worden van hoe jij dingen doet en hierin keuzes te maken. Dit leidt tot je persoonlijke en professionele groei en een blijvende verandering.

Deze dienst wordt Face to Face, online en blended aangeboden.Supervisie

Dit is een op reflectie gebaseerd leergesprek voor professionals die in de hulpverlening of zorg werken. Deze gesprekken hebben een open doelstelling. Supervisie is gericht op het bewust hanteren van je beroepsmethodiek en helpt je professionaliteit uit te bouwen en professioneel te houden. Het stimuleert je zelflerende vermogen door middel van reflectie. Het accent ligt niet op het probleem, maar hoe je met het probleem omgaat.

Deze dienst wordt Face to Face, online en blended aangeboden.Multi-generatieteams

Mentortraining

De rol van mentor komt binnen de mensgerichte beroepen in veel vormen voor: in de vorm van ondersteuning die de cliënt geboden wordt, in de vorm van werkbegeleiding of bij het ondersteunen van zelfsturende teams. Een nog betrekkelijk weinig gebruikt instrument is het inzetten van mentorschap bij collega’s onderling waarbij senior en junior elkaar aanvullen en ondersteunen. Het gebruiken van de kracht van het multi-generatieteam. Tijdens de mentortraining leer je hoe je een ander positief kan beïnvloeden om zo het beste uit een werkrelatie te halen. Lees hier meer over het multi-generatie team

Deze dienst wordt Face to Face, online en blended aangeboden.Mindful Analyse

Dit is gericht op het samen al schrijvend vergroten van je zelfinzicht en vaardigheden, om zo je mogelijkheden en kansen te vergroten. Het schrijven maakt dat je gedurende het proces je bewust wordt van de eigen persoonlijke formulering van de wereld om je heen. De eigen innerlijke monoloog die zich al schrijvend voltrekt is leidend en doordat deze door jou op schrift wordt gezet, geeft deze input aan de begeleiding. De begeleiding zal hier vooral volgend zijn. Lees hier meer over het schrijven over jezelf.

Deze dienst wordt alleen online aangebodenTherapeutische gesprekken

Deze gesprekken zijn gericht op thema’s die voor jou werkoverstijgend zijn en kunnen alle levensthema’s omvatten. De gesprekken zijn gericht op het samen onderzoeken van obstakels of hindernissen die als belemmerend worden ervaren. Het accent ligt bij het oplossen van deze belemmeringen en het vergroten van de  tevredenheid met en in je leven nu.

Deze dienst wordt Face to Face, online en blended aangeboden.Jezelf (be)schrijven

Therapeutisch schrijven

Therapeutisch schrijven is het (be)schrijven van de eigen situatie of levensverhaal rondom je persoonlijke thema’s. De begeleiding stelt zich hierbij actief op. Gedurende het schrijven wordt je gestimuleerd om te benoemen, te ordenen en te analyseren. Schrijven helpt om jezelf te leren kennen, indrukken te verwerken en problemen op te lossen. Lees hier meer over het schrijven over jezelf.

Deze dienst wordt online aangeboden.Alle begeleiding heeft aandacht voor de behoefte om met jouw (specifieke) levenssituaties om te leren gaan. Dit kunnen zowel werksituaties als persoonlijke situaties zijn. De ondersteuning is gericht op het vergroten van je bewustzijn in situaties, het versterken van je zelfinzicht en het ontwikkelen van (nieuwe) vaardigheden en omgangsvormen.