De Narratieve Methode

In september (2023) is de nieuwe e-learning versie van de cursus over de narratieve methode online komen te staan. Kijk hier voor direct toegang tot de cursus: https://soofos.nl/cursus/de-narratieve-methode/

Ieder mens kan verschillende verhalen over zijn of haar leven vertellen. De manier waarop mensen hun verhaal vertellen bepaalt hoe ze in het leven staan. Er zijn net zoveel waarheden als er verhalen te vertellen zijn.


Wat is de narratieve methode?

Narratief betekent vertellend of verhalend.

Ieder mens is een verteller. De behoefte om te vertellen is misschien al zo oud als de mens zelf.  Een prachtig voorbeeld hiervan zijn bijvoorbeeld de schilderingen in de grot La Pasiega in Spanje, die zo’n 64 duizend jaar oud zijn.

Door te vertellen geven we betekenis aan de wereld om ons heen. We hebben verhalen over onze jeugd, onze vrienden en familie en vooral verhalen over onszelf. Door te vertellen reflecteren we op ons leven. We vertellen waar we vandaan zijn komen, waar we nu zijn en waar we naar toe willen.

Bij oudere mensen zien we het proces van het terugblikken op het eigen levensverhaal (reminiscentie) vaak als vanzelf optreden. De uitkomst van dit verhaal, of onderdelen hiervan, maakt dat mensen tevreden of ontevreden op hun leven kunnen terugkijken. Om deze reden is narratieve therapie vaak een goede therapievorm voor juist ook oudere mensen.

De narratieve therapie stelt dat ieder mens een of meerdere verhalen heeft. De manier waarop mensen hun verhaal vertellen bepaalt hoe ze in het leven staan. Er zijn net zoveel waarheden als er verhalen te vertellen zijn. Het persoonlijk verhaal over onze identiteit is belangrijk bij de ontwikkeling van het geweten. Ondernemen we acties die niet in overeenstemming zijn met het verhaal van wie we zijn, dan roept dit schuldgevoelens op.

De psychotherapeut Michael White uit Australië is de grondlegger van de Narratieve therapie. In 2008 richtte hij de eerste therapiepraktijk voor narratieve therapie op in Adelaide. De therapie is een combinatie van oplossingsgerichte therapie (waarbij de aandacht niet op de klacht ligt, maar juist op wanneer de klacht niet aanwezig is) en de Aandachtgerichte Cognitieve Therapie (waarbij de klacht als gedachte en niet als op zichzelf staand probleem wordt gezien). De narratieve therapie stelt dat niet de cliënt het probleem is, maar het probleem is het probleem. Mensen zijn inherent waardig en hebben problemen.

Wat doet de narratieve methode?

De narratieve methode maakt gebruik van de belangrijke levensverhalen om mensen te helpen problemen te verminderen. De methode veronderstelt dat onze identiteit gevormd wordt door de herinneringen van ons leven die we in de vorm van het levensverhaal vertellen. Het onderzoeken van het eigen verhaal leidt tot het herdefiniëren van jezelf en de eigen identiteit. Door je eigen verhaal te redigeren, kun je acceptatie vergroten. De Narratieve methode helpt met zoeken naar persoonlijke betekenis om zo het heden (meer) vorm te geven.

Hoe werkt de narratieve methode?

De narratieve methode is in eerste instantie een methode waarbij je met taal je verhaal verteld, maar het is ook goed mogelijk om bijvoorbeeld aan de hand van foto’s, video’s of geluidsopnames het verhaal te vertellen. De narratieve methode goed ingezet worden in online begeleidingstrajecten.

De narratieve methode is cultuuroverstijgend

Het bijzondere aan de narratieve methode is dat ze cultuuroverstijgend is. Het vertellen van het eigen verhaal gebeurt binnen de eigen culturele context. De toehoorder wordt uitgenodigd binnen deze context te luisteren. Dit maakt dat de Narratieve methode zich onderscheidt van veel andere methodes omdat deze meestal het appel in zich dragen om op vooral westerse wijze het gesprek aan te gaan. Ook laat de narratieve methode ruimte voor het vertellen van het eigen verhaal daar waar minder sprake is van de individuele identiteit, maar meer van een groepsidentiteit. Het vertellen van het groepsverhaal staat dan centraal.

 Naar Online narratieve begeleiding