Het maken van een narratief zelfportret

De onlinecursus, Het levensverhaal als kracht: De Narratieve Methode, is te kopen of te volgen op: https://soofos.nl/cursus/de-narratieve-methode/

Het maken van een zelfportret of autobiografie.     

Het jezelf leren kennen is van waarde voor iedereen. Niet alleen wanneer er problemen zijn, maar ook als manier om je levensvaardigheden en levenskwaliteit te vergroten.

Mensen die weinig zicht op zichzelf hebben zullen daardoor ook minder zicht hebben op hun vaardigheden, talenten, blinde vlekken of neigingen.

Dit vergroot de kans op het stellen van niet juiste doelen of het inzetten van verkeerde middelen of vaardigheden. Ook geeft het meer kans op het verlies van controle of het maken van herhaalde fouten. Om vorm te geven aan dat wat al in je zit en zo je leven te verrijken is het belangrijk dat je als eerste weet wie je bent.

Tijdens ons leven verandert onze identiteit (en ons uiterlijk) voortdurend. We kijken in de spiegel en denken “ben ik dat?”. We horen onszelf dingen uitspreken en denken: “zei ik dat?”. We doen dingen en denken achteraf: “deed ik dat?” Kijkend naar de foto’s van onze jeugd wordt het soms zichtbaar welke lange weg we inmiddels hebben afgelegd en hoeveel er is veranderd.

Bij het maken van een zelfportret kijk je naar hoe je tot nu toe heb geleefd en welke conclusies je daar uit kan trekken. Zijn er terugkerende thema’s, rode lijnen, successen of obstakels. Je kijkt naar de feitelijke gebeurtenissen in je leven en naar de interpretatie die je hierbij hebt. Je bent of wordt jou bewust van de waarde die dit nu of in de toekomst voor je kan hebben.

Een zelfportret gaat dus niet alleen over het verleden, maar gaat ook over het heden en is gericht op de toekomst.

De vragen die je jezelf stelt gaan over je afkomst, je milieu, de opvoeding die je kreeg, je levensbeschouwing, je cultuur, je sociaal-economische klasse enz.

Door je verhaal in kaart te brengen krijg je meer zicht op je motivatie, je sterke en minder sterke kanten. Je ordent als het ware je losse ervaringen en brengt hierdoor meer eenheid aan in je leven.

Dit zorgt er voor dat het makkelijker wordt jouw eigen drijfveren te begrijpen, te evalueren en eventueel bij te stellen. Het maakt het makkelijker om meer gepaste keuzes voor de toekomst te maken waardoor de kans op meer levenskwaliteit en grip op het leven toeneemt.

Een narratief zelfportret is dus niet alleen het schrijven van je eigen levensverhaal, maar ook het redigeren van dit persoonlijke verhaal.

Naar: Jezelf beschrijven