De Kaizen methode

De online cursus De kaizenmethode zal in het najaar van 2023 online komen.

Kaizen methode                 

De Kaizen methode komt van oorsprong uit Japan en is daar ontwikkeld door Masaaki Imai. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de methode grootscheeps overgenomen door de Amerikanen om het productieproces van oorlogsgoederen te verbeteren en versnellen. Kaizen betekent letterlijk vertaald: veranderen naar beter. Werd de methode in eerste instantie vooral gezien als verbetering voor met name productieprocessen, later ontstond de visie hoe de methode juist ook op kleinere schaal kon worden toegepast voor verbeteringen op het persoonlijk vlak.

 

De wens om te veranderen

Veel mensen zouden op punten van hun leven willen veranderen als je het hen zou vragen. De goede voornemens voor het nieuwe jaar is hier een voorbeeld van. Soms is het een enkel punt waarop iemand zijn leven wil aanpakken, soms is het een hele lijst van veranderingen die iemand voor zichzelf wenst. Het ledenaantal van sportscholen piekt begin januari en ziet daarna al snel een gestage daling optreden. De verandering wordt ingezet, maar niet vastgehouden. Sporten, stoppen met roken, een dieet volgen, een nieuwe taal leren, een nieuwe baan zoeken, geen stress meer krijgen; Iedereen is bekend met invoeren van een verandering en vaak ook het weer opgeven hiervan. Zelfs wanneer het niet doorvoeren van een verandering levensbedreigend kan zijn, is dit nog steeds geen garantie voor het kunnen vasthouden hiervan.

Waarom veranderen zo moeilijk is?

Verandering (omgaan met het onbekende) roept angst op. De amygdala in onze middenhersenen, die geprogrammeerd is om te reageren op angst, wordt geprikkeld bij nieuwe situaties. De amygdala zorgt ervoor dat we bij gevaar vluchten, vechten of verstarren. Om dit te kunnen doen worden andere functies van de hersenen zoals die van de cortex die creativiteit en rationaliteit bevat, uitgeschakeld en/of vertraagd. Deze hersenfuncties hebben we bij verandering juist hard nodig om ons besluit uit te voeren en vast te houden. De amygdala reageert ongenuanceerd bij elke verandering, zodat ze geen tijd verspilt in tijden van werkelijk gevaar. Sommige mensen kunnen in bepaalde gevallen hun angst omleiden naar een gevoel van opwinding en uitdaging.

Wat doet de Kaizen methode

De Kaizen methode richt zich op de eigenschap van de hersenen om met angst op nieuwe situaties te reageren. In plaats van therapie waarbij je uitzoekt waar je angst vandaan komt, biedt de Kaizen methode je een manier om in kleine stappen je angst om te leiden en gewenning in te voeren zonder dat je amygdala wordt gealarmeerd. Je vormt als het ware een nieuw olifantenpaadje van neuronen in je hersenen die naarmate hij meer wordt gebruikt steeds toegankelijker wordt. Angst geeft dan geen blokkade of voortdurende hindernis die uiteindelijk tot een burn-out kan leiden. Wanneer je weet dat verandering angst oproept, weet je wanneer je deze angst/stress kan verwachten. Je weet dan dat de wens tot verandering niet altijd leidt tot rationele gedachten of rationele acties. Angst kan dan niet langer onbewust je intenties saboteren. Je voelt je niet langer schuldig of gefrustreerd, zodat je je poging tot verbetering opgeeft. De Kaizen methode helpt je kleine stappen te maken om zo met beperkte acties tot verandering en/of vernieuwing te komen.

Wat is de Kaizen methode                                  

De Kaizen methode leert je veranderingen in je leven te brengen door middel van:

  • Het stellen van eenvoudige vragen
  • Het denken van eenvoudige gedachten
  • Het uitvoeren van simpele acties
  • Het oplossen van kleine problemen
  • Het geven van kleine beloningen
  • Het herkennen van kleine momenten

Kaizen is een krachtige methode om duidelijke, op zichzelf staande doelen te bereiken of problematische gedrag op te lossen. Door kleine stappen laat je je mentale kompas in een nieuwe richting wijzen, waardoor je geest de rest kan doen. Het leert je om je hersenen in eigen tempo en eigen tijd, sprongen naar nieuwe doelen te laten maken.