De narratieve methode voor ouderen

De onlinecursus, Het levensverhaal als kracht: De Narratieve Methode, is te kopen of te volgen op: https://soofos.nl/cursus/de-narratieve-methode/

Reminiscentie

Het verleden, dat lange tijd in de herinnering sluimert, blijkt bij de meeste mensen tegen hun 60ste opnieuw te worden geactiveerd. Deze terugkeer van oude herinneringen wordt reminiscentie genoemd. Het verleden komt daarmee dichterbij en je kan je jongere jaren scherper zien.

Eindigheid en existentiële vragen

Naarmate mensen ouder worden is er ook vaak een steeds groter besef van eindigheid. Dit besef maakt dat de vraag naar zingeving belangrijker kan worden. Hoe heb ik mijn leven geleefd, wat was de zin van dit alles en wil ik nu nog iets toevoegen aan mijn leven, aan dat van anderen of aan de maatschappij? Het besef van eindigheid kan er ook voor zorgen dat de gedachten over het verleden meer ruimte in beslag gaan nemen dan de gedachten over de toekomst.  Oude pijn, tijdelijk naar de achtergrond geduwd door de drukte van bijvoorbeeld werk en het gezinsbestaan, kan opnieuw ten volle op de voorgrond treden. Dit kan leiden tot levensvragen die uitstijgen boven het normale bestaan: waarom gebeurde dit, waarom moest mij dit overkomen, wat is de zin van dit lijden/leven?

Hoe het leven wordt ervaren

De manier waarop iemand terugkijkt op haar of zijn leven bepaalt hoe het leven wordt ervaren. Het levensverhaal wordt vaak fragmentarisch en vervormd verteld. Sommige mensen kijken meer naar het negatief van de foto en anderen meer naar de foto zelf. Het geheugen is altijd selectief, de herinneringen zijn incompleet. We herhalen ons levensverhaal vaak op dezelfde manier vanuit een beperkte blik.

Een groot deel van de gezondheidsproblemen bij ouderen komt door trauma gerelateerde klachten. Mensen die een trauma overleefden hebben vaak veel moeite met hoe de wereld zich aan hen voordoet en met hun zelfbeeld.

De bijdrage van de narratieve methode

De narratieve methode helpt om het schema van herinneren en de interpretatie hiervan om te buigen. Er wordt gekeken naar basisovertuigingen die herinneringen niet toelaten of vervormen. Er wordt samen ontdekt dat het leven groter is dan de fragmenten die steeds terugkomen en op de voorgrond staan.

De narratieve methode helpt bij het zien van een groter geheel, bij het anders inkleuren en formuleren van de ervaringen en helpt met aandacht geven voor wat wel goed ging of het accepteren van minder goede gebeurtenissen. Er is aandacht voor de vele momenten van veerkracht die ook in het levensverhaal aanwezig zijn. Er ontstaat als het ware een nieuwe verhaallijn naast de oude.

Acceptatie

Dit heeft een gunstig effect op gezondheidsklachten, verbetert het zelfbeeld en vergroot de kwaliteit van het leven. Er ontstaat meer acceptatie van zichzelf en het leven zoals dat geleefd is.

Acceptatie is hierbij een actief proces dat inspanning en onderzoek vraagt naar de plek die een gebeurtenis vroeger innam en nu nog kan of mag innemen.

Het geleefde leven met de daaraan gekoppelde ervaring en veerkracht is iets om trots op te zijn.

terug naar de narratieve methode

naar seniorcoaching of coaching vanaf de middenleeftijd