De narratieve methode en re-membering gesprekken

De onlinecursus, Het levensverhaal als kracht: De Narratieve Methode, is te kopen of te volgen op: https://soofos.nl/cursus/de-narratieve-methode/

Re-membering gesprekken helpen bij het ontdekken en herzien van (delen van) je identiteit

Identiteit
We denken vaak dat identiteit vast ligt bij de geboorte, maar deze wordt in de loop van je leven vooral gevormd en bijgesteld in relatie tot anderen. Wel ligt bij je geboorte de speelruimte vast van de verschillende facetten van je identiteit zoals bijvoorbeeld intelligentie, je fysieke vermogen en andere vaardigheden. Hoe en hoeveel je hiervan gebruikmaakt wordt later ingevuld. De identiteit is een constructie waaraan het hele leven gebouwd wordt. De invloed van belangrijke mensen en hoe je identiteitsconstructie eerder was kunnen in het heden grote invloed hebben.

Lidmaatschap
Het kijken naar het lidmaatschap van je oudere identiteiten en invloedrijke mensen in je leven helpt je de identiteitsconstructie van nu in kaart te brengen. Met lidmaatschap wordt bedoeld de mate van invloed die deze persoon of identiteit heeft (gehad) en de waarde die je daar nu nog aan hecht. Ook geloof kan hier een belangrijke rol spelen door de relatie die je hebt met bijvoorbeeld God of Allah. De personen die lidmaatschap hebben met je identiteit hoeven geen bekenden te zijn. Ook bijvoorbeeld idolen kunnen een grote vormende invloed hebben gehad. Door re-membering gesprekken kun je de identiteitsconstructie die je nu hebt in kaart brengen en eventueel herzien. Bijvoorbeeld in hoeverre is de manager nog aanwezig bij de man die nu met pensioen is, de zorg van een moeder wiens kind inmiddels zelfstandig woont of is de nerveuze kleuter aanwezig die je vroeger was. Zijn deze lidmaatschappen nu nog van waarde?

Kenmerken van het re-membering gesprek
– Het gesprek ontwikkelt het begrip van een éénduidig identiteitsbesef naar een veelstemmig identiteitsbesef
– Het gesprek helpt met keuzes maken in de waarde die we toekennen aan de lidmaatschappen van de identiteit
– Het verkennen van de diverse identiteiten en lidmaatschappen geeft rust en vrijheid doordat ze je helpen een éénzijdig beeld van jezelf los te laten.
– Het verkennen van de diverse identiteiten en lidmaatschappen helpt je om deze nuances ook bij anderen te vermoeden en ook daadwerkelijk te zien.
– Het verkennen van de lidmaatschappen van je eigen identiteit maakt je bewust van je eigen bijdrage van lidmaatschap bij anderen.

terug naar de narratieve methode