Rationeel Emotieve Therapie

Eind 2023 zal hier een link naar een e-learning cursus over de Rationeel emotieve therapie worden neergezet.

Algemeen

Albert Ellis (27-09-1913, Pittsburgh, VS) is de grondlegger van de Rationeel Emotieve Therapie. Ellis ontwikkelde de therapie in reactie op de psychoanalyse waarbij het onderbewustzijn en het verleden centraal stond en het behaviorisme waarbij gedrag centraal staan. Bij RET gaat het om gedachten, emoties en gedrag.

Wat doet de Rationeel Emotieve Therapie?

De Rationeel Emotieve Therapie richt zich in het algemeen op de volgende thema’s:                                    
– Het verantwoordelijkheid nemen voor jezelf
– Het vergroten van de frustratietolerantie       (hoeveel tegenslag iemand kan verdragen).
– Het hebben van realistische verwachtingen
– Het kunnen nemen van risico’s
– Het hebben van zelfacceptatie
– Het uitbreiden van interesses
– Het accepteren dat niets zeker is
– Het vergroten van de flexibiliteit in denken en handelen.
– Het versterken van de zelfstandigheid

Hoe werkt de Rationeel Emotieve Therapie?

Bij rationeel Emotieve Therapie staan gedragsveranderingen centraal. Een van de belangrijke basisideeën van RET is dat mensen 2 soorten gedachten hebben: rationele gedachten, die aan de wetten van de logica voldoen, en irrationele gedachten die deze wetten breken.

Het zijn niet de problemen zelf die het ons zo moeilijk maken, maar de manier waarop we tegen deze problemen aankijken.

Onze irrationele gedachten over een situatie beïnvloeden vaak op een dwingende en dogmatische manier ons gevoelsleven en ons gedrag. Om deze reden kunnen we ook bij voorbaat veel stress over een situatie hebben die (nog) niet daadwerkelijk aan de hand is. Denk bijvoorbeeld aan hoe spreken in het openbaar voor veel mensen beangstigend is, omdat het mis zou kunnen gaan of hoe we vaak irrationeel angstig zijn voor ongevaarlijke dieren.

Hoe we tegen dingen aankijken is vaak al jong aangeleerd of overgenomen van de mensen om ons heen, zonder hierover na te denken of dit beeld ook daadwerkelijk klopt. Een belangrijke vraag bij Rationeel Emotieve Therapie is dan ook: waaruit blijkt dat wat je denkt waar is? Ook wordt gekeken naar de relativiteit van aanduidingen. We gebruiken onszelf vaak als referentiepunt, waardoor er erg verschillend naar dingen gekeken kan worden. Wat voor de één een appel te hoog in de boom is om te plukken, is voor een ander een prima bereikbare lunch.

Binnen de RET wordt gesteld dat er twee belangrijke neigingen zijn bij mensen. Deze neigingen zijn tegengesteld aan elkaar. De eerste is om (zichzelf) te veroordelen. De tweede is de neiging zich te verwezenlijken. Hiermee wordt bedoeld dat mensen door ervaringen steeds beter begrijpen hoe ze in elkaar steken en daardoor zichzelf beter kunnen accepteren en het veroordelende achter zich laten. Ook wanneer dit onbewust blijft is dit vaak terug te zien in de veelal mildere opstelling van oudere mensen. Binnen de RET worden deze twee krachtenvelden steeds tegen elkaar afgewogen.

Binnen de therapie wordt vanuit zes basisprincipes gewerkt:
– Emoties worden veroorzaakt door gedachten.
– Disfunctionele gedachten leiden tot emotioneel lijden.
– Het onderzoeken van gedachten helpt om emotionele problemen te verminderen.
– Irrationele gedachten zijn natuurlijk gedrag.
– Niet het verleden zelf, maar de gedachten daarover in het heden veroorzaken emotioneel leed.
– Mensen kunnen hun gedachten veranderen.

Voor wie is de Rationeel Emotieve Therapie?

De Rationeel Emotieve Therapie is geschikt voor mensen die hun gedrag willen veranderen, hun angsten willen aanpakken of hun vaardigheden op een bepaald gebied willen vergroten. Ook is RET te gebruiken bij relatieproblemen, sociale fobieën, paniekstoornissen, depressieve stemmingen en als ondersteuning bij verslavingen.

Waar ren jij voor weg?

     

     Is dit dier werkelijk gevaarlijk?

 

   Terug naar online coaching