Een gezond zelfvertrouwen ontwikkelen


Als mensen geneigd zijn de problemen aan zichzelf toe te schrijven dan gaan ze dit vaak als onderdeel van de eigen identiteit zien. Ze denken of zeggen over zichzelf: Ik ben een zeurpiet, geen goede echtgenote, een slechte dochter of egoïstische moeder, ik ben zwak, niet aantrekkelijk. Ik ben het niet waard om voor mezelf op te komen of dat andere mensen van mijn houden, ik begrijp wel dat hij mij slaat. Enzovoort.
Als een ander, bijvoorbeeld aan een echtgenoot, een moeder, een collega of een baas, niet goed met deze persoon omgaat dan lijkt dit vanzelfsprekend. Dit omdat de persoon immers zelf ook denkt dat zij of hij het niet waard is om anders te bejegend te worden.

In het andere geval wanneer iemand de oorzaken buiten zichzelf legt dan wijst deze persoon als het ware een dader buiten zichzelf aan. Bijvoorbeeld, ik moest wel onvriendelijk doen, omdat die ander zo onvriendelijk tegen mij deed.

Of de schuld buiten jezelf leggen kan ook door een de situatie de schuld te geven. Die stoplichten staan zo kort op groen dat je eigenlijk wel door rood moet rijden.

Bij zowel intern als extern de schuldige aanwijzen kan een machteloosheid ontstaan waarbij verandering onmogelijk lijkt.
Bij de externe schuld zou je namelijk anderen of de situatie moeten veranderen om het probleem op te lossen. Bij de interne schuld is verandering onmogelijk omdat de oorzaak van het probleem als onderdeel van de eigen identiteit wordt gezien.
Het is dus belangrijk om te kijken waar mensen hun succes of falen aan toeschrijven.
Bijvoorbeeld mensen met een negatief zelfbeeld hebben de neiging om succes aan hun omgeving toe te schrijven en hun falen aan zichzelf.
Mensen met een overdreven positief zelfbeeld hebben de neiging om andere de schuld te geven bij falen en steeds bevestiging voor zichzelf te zoeken. Ondanks deze inzet geeft dit gedrag hun niet meer zelfvertrouwen.

Zowel een te positief als een te negatief zelfbeeld staat een gezonde ontwikkeling van het zelfvertrouwen in de weg.
Als mensen een gezonde houding hebben schrijven zij een deel van de oorzaken aan zichzelf toe en een deel aan de omgeving.
Mensen die een te negatief zelfbeeld hebben durven vaak niet te slagen. Als je slaagt moet je aan de bak. Aan de zijlijn blijven staan of meer onzichtbaar blijven voelt veiliger. Als je geen verantwoordelijkheid neemt kan je ook niet falen.
Bij mensen die een te positief zelfbeeld hebben speelt vaak de angst om te falen een grote rol. Een ander de schuld geven en zichzelf steeds bevestigen helpt hen om het positieve zelfbeeld in stand te houden. Dit geeft hun uiteindelijk niet meer zelfvertrouwen omdat deze constructie steeds in stand moet worden gehouden.