Seniorcoaching of coaching vanaf de middenleeftijd

Coaching voor senioren, voor mensen vanaf de middenleeftijd: mensen met meer jaren in hun leven komen tot andere levensvragen.


                                                                                               Wanneer begint het midden van je leven eigenlijk?            

Over wanneer de middenleeftijd ingaat zijn veel verschillende meningen. De middelbare leeftijd is lastig te definiëren en lijkt afhankelijk van wat je precies meet. De profvoetballer bijvoorbeeld zal op jongere leeftijd ervaren dat hij over zijn top heen is dan de manager van de supermarkt. Er is geen duidelijk meetpunt dat houvast geeft. En zelfs meetpunten zijn veranderlijk. Wanneer je de middenleeftijd probeert vast te stellen door middel van de literatuur kom je tot de conclusie dat deze ergens tussen de 35 en 75 ligt.

 

Een andere levensfase

Als we het meten op lichamelijke, psychische of energieke gronden loslaten en daarmee de discussie wat de juiste meetwijze is, dan kan je volgens mij vooral zeggen dat het de vragen en thema’s zijn die zich aan ons voordoen, die ons laten merken dat we in een andere levensfase zijn gekomen. Deze vragen zijn niet tot een exacte kalenderleeftijd te herleiden. Dit komt bij de één vroeger en bij de ander later. Soms komen deze vragen langzaam maar zeker en soms komen ze vrij plotseling. Het zijn nieuwe vragen en thema’s of oude vragen/thema’s die op een nieuwe manier onder de aandacht komen. Ze gaan over andere zaken dan voorheen. Ze zijn meer naar binnen gericht en willen terugblikken, de stand van zaken opnemen en weten hoe de toekomst vorm kan krijgen.

 

Coaching voor mensen met meer ervaren jaren                       

Iedereen wil ouder worden, maar niemand wil het zijn, is een paradoxale opmerking die voor veel mensen opgaat. Het is wennen aan ouder worden: de fysieke veranderingen, de rolverandering binnen werk en het gezin en niet te vergeten de maatschappelijke (voor)oordelen.  Ondanks hoe lastig dit alles is, laat onderzoek ons toch zien dat juist mensen in en vanaf hun middenleeftijd een steeds positievere kijk op zichzelf en daardoor op het leven hebben. Het is voor veel mensen ook een periode van tevredenheid, meer rust en tijd om zich te verdiepen en te groeien waar ze dit zelf wensen. Deze verdieping en groei is waar de coaching van ontwikkelkunzt zich op richt.

                                                                                                                                                                                                                                         

Voor wie is deze coaching bedoeld? 

Het coaching traject is gericht op iedereen die ondersteuning wil bij het uitwerken van één of meerdere van de volgende (levens)vragen:

 • Wordt mijn besef van de eindigheid van het leven sterker?
 • Heb ik sterker behoefte aan stil staan en terugblikken?
 • Zou ik iets heel anders willen gaan doen?
 • Zijn er wensen/dromen die ik nog wil uitvoeren?
 • Hoe heb ik deze complexe persoonlijkheid ontwikkeld?
 • Wie is degene die naast mij ligt te slapen?
 • Lijken anderen steeds jonger?
 • Vind ik dezelfde dingen nog wel even belangrijk als vroeger?
 • Wordt het minder belangrijk wat anderen over me denken?
 • Heb ik minder behoefte aan uitspattingen?
 • Kan ik accepteren dat na een uitspatting ik hier dagen last van heb?
 • Voel ik de behoefte de toekomstige generatie iets mee te geven?
 • Wat heb ik tot nu toe met mijn leven gedaan?
 • Kan ik accepteren dat zaken niet terug te draaien zijn?
 • Kan ik accepteren dat ik minder als seksueel wezen wordt gezien?
 • Heb ik regelmatig het gevoel dat ik iets al eens eerder heb meegemaakt?
 • Word ik minder egoïstisch?
 • Voel ik meer medeleven met anderen?
 • Heb ik regelmatig het idee dat ik een nieuw persoon al eens ontmoet heb?
 • Kan ik accepteren dat ik nu hier (in mijn leven) ben?
 • Verlies ik steeds vaker mensen om mij heen?
 • Kan ik accepteren dat mijn kleding minstens een maatje groter moet worden gekocht?
 • Kan ik accepteren dat mijn uithoudingsvermogen minder wordt?
 • Voel ik meer behoefte aan bespiegeling?
 • Wat doe ik als de kinderen het huis uit gaan?
 • Wat doe ik als de kinderen niet het huis uit willen gaan?
 • Welke rol wil ik spelen naar mijn kleinkinderen?
 • Moet ik sparen voor een erfenis?
 • Kom ik beter voor mezelf op?
 • Hoe vind ik het dat ik meer onzichtbaar voor anderen lijk te worden?
 • Kan ik accepteren dat mijn lichaam, mijn gezicht er anders uit gaan zien?
 • Kan ik accepteren dat ik hulpmiddelen zoals een leesbril nodig heb?
 • Kan ik accepteren dat ik kwaaltjes heb?
 • Heb ik meer zicht op hoe het leven in elkaar zit?
 • Heb ik meer behoefte aan evenwicht in het leven?
 • Word ik realistischer?

Naar de contactpagina

Naar de narratieve methode voor ouderen