Privacy verklaring

Ontwikkelkunzt respecteert de privacy van alle gebruikers draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je geeft vertrouwelijk wordt behandeld. Mochten wij je gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, dan zijn wij verplicht daarvoor uw toestemming te vragen. Ontwikkelkunzt zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.
Ontwikkelkunzt gebruikt de gegevens van haar klanten op de volgende manier:
• Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
• Ontwikkelkunzt verkoopt je gegevens niet
• Ontwikkelkunzt zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Ontwikkelkunzt verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
1. Voor- en achternaam als je reageert via het contactformulier
2. Geslacht
3. E-mailadres: als je reageert via het contactformulier
4. Locatiegegevens
5. Gegevens over jouw activiteiten op onze website
6. Internetbrowser en apparaat type
1 en 4 worden bewaard als je reageert via het contactformulier. Alle andere informatie wordt simpelweg geregistreerd door Google Analytics.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Ontwikkelkunzt heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ontwikkelkunzt@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Ontwikkelkunzt verwerkt jouw persoonsgegevens voor het volgende doel:
• Ontwikkelkunzt analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Ontwikkelkunzt bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je naam en e-mailadres worden bijvoorbeeld bewaard zolang we nog informatie uitwisselen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Doordat Ontwikkelkunzt gebruik maakt van Google Analytics worden er persoonlijke gegevens van bezoekers verzameld. Er wordt dus niet actief informatie gedeeld met anderen, maar via Google Analytics gebeurt dit wel.
Om jullie privacy zo veel mogelijk te beschermen is er een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten en is het gegevens delen uitgeschakeld. Verder is het ip-adres geanonimiseerd in de Google Analytics code.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Ontwikkelkunzt gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Onwikkelkunzt gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Feedback
Als je nog nog vragen mocht hebben over de privacy verklaring van Ontwikkelkunzt, dan kun je contact opnemen.
Ontwikkelkunzt is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.