Coaching & Therapie

Coaching

Coaching kan helpend zijn bij bijna alle thema’s die je tegen komt je leven. Coaching biedt ondersteuning bij het leren van nieuwe vaardigheden, het aanscherpen van vaardigheden of het uitzoeken van dilemma’s of thema’s die je tegen komt. Denk bijvoorbeeld aan; het herkennen van valkuilen, het bijstellen van je zelfbeeld, het beter leren samenwerken, effectief communiceren, omgaan met conflicten, balans leren vinden of grenzen leren stellen. Er wordt van tevoren samen een doel vastgesteld, samen met hoe vaak er begeleiding zal zijn.

Dit wordt zowel face to face, blended en online aangeboden.Mindful Analyse

Dit is gericht op het samen al schrijvend vergroten van je zelfinzicht en vaardigheden, om zo je mogelijkheden en kansen te vergroten. Het schrijven maakt dat je gedurende het proces je bewust wordt van de eigen persoonlijke formulering van de wereld om je heen. De eigen innerlijke monoloog die zich al schrijvend voltrekt is leidend en doordat deze door jou op schrift wordt gezet, geeft deze input aan de begeleiding. De begeleiding zal hier vooral volgend zijn. Lees hier meer over het schrijven over jezelf.

Dit wordt alleen online aangebodenTherapeutische gesprekken

Deze gesprekken zijn gericht op thema’s die voor jou werkoverstijgend zijn en kunnen alle levensthema’s omvatten. De gesprekken zijn gericht op het samen onderzoeken van obstakels of hindernissen die als belemmerend worden ervaren. Het accent ligt bij het oplossen van deze belemmeringen en het vergroten van de  tevredenheid met en in je leven nu.

Dit wordt Face to Face, online en blended aangeboden.

Lees hier meer over de verschillende methodieken:Jezelf (be)schrijven

Therapeutisch schrijven

Therapeutisch schrijven is het (be)schrijven van de eigen situatie of levensverhaal rondom je persoonlijke thema’s. De begeleiding stelt zich hierbij actief op. Gedurende het schrijven wordt je gestimuleerd om te benoemen, te ordenen en te analyseren. Schrijven helpt om jezelf te leren kennen, indrukken te verwerken en problemen op te lossen. Lees hier meer over het schrijven over jezelf.

Dit wordt online aangeboden.